బృందావన రావు గారి వ్రాత పత్రి


మిత్రులారా, విమర్శకుల్లారా….
ఆగస్ట్ 17, 2006, 11:53 ఉద.
Filed under: సామాన్య శాస్త్రం

మిత్రులారా, విమర్శకుల్లారా….ఇక్కడ మా నాన్న గారి కధలు, కవితలు, ఉత్తరాలు ప్రచురిద్దమని  అని అనుకొంటున్నాను.. అవి వివిధ పత్రికలలో, వివిధ పేర్లతో ప్రచురితం అయ్యాయి…ఆ పత్రిక అనుమతి లేకుండానే ఇక్కడ ప్రచురిస్తున్నాను., ఇది తప్పొ, ఒప్పొ నాకు తెలియదు., కానీ పత్రిక పేరు, సంచిక తేదిని ప్రచురిస్తాను…ఏమైనా తప్పు ఉంటే మన్నించండి, వివరాలు తెలియచేయండి.,సరిదిద్దుకొంటాను..మీ

అనీల్ చీమలమఱ్ఱి

ప్రకటనలు